Accesări: 4797

Categorie

Semne distinctive incluse in Ordonanta nr.5/28.01.2020

Testul beneficiului principal

Categoria A Semne generice legate de testul beneficiului principal

A.1 Contribuabilul relevant sau un participant se angajează să respecte confidențialitatea despre cum aranjamentul duce la un avantaj fiscal;

A.2
Intermediarul este îndreptățit să primească un comision sau o dobândă, o remunerație aferentă costurilor financiare și altor cheltuieli pentru aranjamentul respectiv;

A.3
Aranjament ce conține o documentație și / sau o structură puternic standardizată și care este disponibil pentru mai mult de un contribuabil relevant fără a fi necesară personalizarea substanțială.

Categoria B Semne specifice legate de testul beneficiului principal

B.1 Un aranjament transfrontalier prin care un participant ia măsuri artificiale (inclusiv tranzacțiile transfrontaliere artificiale definite conform art. 11 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal) care constau în achiziționarea unei societăți care înregistrează pierderi, întreruperea activității principale a respectivei societăți și utilizarea pierderilor societății pentru a reduce obligațiile fiscale;

B.2 Convertirea veniturilor în capital, donații sau alte categorii de venituri care sunt impozitate la un nivel mai redus sau sunt scutite de la plata impozitelor;

B.3 Tranzacții circulare care duc la spălarea de fonduri:
• cu implicarea unor entități fără funcție comercială primară;
• tranzacții care se compensează ori se anulează reciproc;
• sau care au alte caracteristici similare.

Categoria CSemne specifice legate de tranzacțiile transfrontaliere

 

 

 

 

C 1 Plăți transfrontaliere deductibile între persoane asociate, dacă:.

 

a) Destinatarul nu este rezident fiscal în nicio jurisdicție;

-

b) Jurisdicția destinatarului:
• nu impune un impozit pe profit;
• impune un impozit pe profit la o cotă egală cu 0% sau mai mică de 1%; 


• este inclusă într-o listă de jurisdicții ale unor țări terțe care au fost evaluate de țările membre, în mod colectiv sau în cadrul OCDE, și au fost calificate ca necooperante.

 

 -

 

c) Plata beneficiază de o scutire integrală în jurisdicția in care destinatarul este rezident fiscal;

d) Plata beneficiază de un regim fiscal preferențial în jurisdicția în care destinatarul este rezident fiscal.

 

C.2 Deduceri pentru aceeași amortizare a unui activ sunt solicitate în mai multe jurisdicții;

-

C.3 Scutirea de la dubla impunere este solicitată în mai multe jurisdicții;

-

C.4 Transfer de active în care suma tratată ca plătibilă diferă semnificativ între jurisdicții.

-

Categoria D

Semne specifice referitoare la schimbul automat de informații și la beneficiarii reali

D.1 Subminarea legislației de raportare referitoare la schimbul automat de informații

-

D.2Un lanț juridic sau de beneficiari reali lipsit de transparență, cu aranjamente juridice sau structuri care:
• nu desfășoară o activitate economică semnificativă susținută de personal, echipamente, active sau spații de lucru adecvate;
• sunt încorporate, gestionate, rezidente, controlate sau stabilite în orice altă jurisdicție decât cea de rezidență a unuia sau mai mulți dintre beneficiarii reali ai activelor deținute de aceste persoane, construcții juridice sau structuri; și
• în cazul în care beneficiarii reali ai acestor persoane, construcții juridice sau structuri devin neidentificabili.

-

Categoria E

Semne specifice referitoare la stabilirea prețurilor de transfer

E.1 Utilizarea unor reglementări unilaterale privind ”sfera de siguranță”;

-

E.2Transfer de active necorporale greu de evaluat, pentru că nu există elemente comparabile fiabile si reviziunile sau ipotezele în evaluarea activului sunt foarte nesigure;

-

E.3Transfer transfrontalier de funcții / riscuri / active în interiorul unui grup, dacă veniturile anuale preconizate (i.e. EBIT), în perioada de 3 ani ulterioară transferului sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de către entitatea care realizează transferul, dacă transferul nu ar fi avut loc.

-

 

Nota: Conținut conform Anexei 1 la Ordonanța nr. 5 / 28.01.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Legenda

Semne distinctive care necesită testul beneficiului principal

 

Semne distinctive care NU necesită testul beneficiului principal

-

Back to Modals