Ca notă generală, textul local se păstrează în linia directivei, ba chiar se abține de la excesele altor state europene, care au integrat în sfera DAC 6 și aranjamentele/tranzacțiile interne ale companiilor (pe lângă cele externe). Tot e bine că nu se complică și mai mult lucrurile. (despre implicațiile supra-transparentizării, TPS vorbește vorbește de doi ani de zile)  

Salutăm, din start, realismul autorităților noastre de a recunoaște, implicit, potențialul DAC6, acela de a fi unul din cele mai confuze pachete din fiscalitatea europeană (internă): se spune clar că ”ANAF publică pe pagina de internet proprie un ghid prin care detaliază aspectele referitoare la modul de aplicare a prevederilor anexei IV” (semnele distinctive care determină obligația raportării). Nu ne este dat de prea multe ori ca Finanțele să ne promită, și încă prin lege, că va fi elaborat un ghid (nota bene – aceasta nefiind o obligație solicitată de directivă!).

Să ne așteptăm la un ghid foarte explicit, cu studii de caz concrete, care să răspundă nevoilor de claritate și predictibilitate ale contribuabililor?

Ar prinde foarte bine să fie așa, dacă ne uităm la pachetul de sancțiuni. În spiritul confuz al directivei, sancțiunile trebuie să fie ”eficace, proporționale și descurajante”. La capitolul proporțional, autoritățile noastre au ales să adopte aceleași plafoane de amenzi ca în cazul raportării pentru fiecare țară în parte (CbCR - tot o obligație de supra-transparentizare, dar se adresează doar grupurilor mari de companii europene - vezi aici, buletinul nostru Ce Bine se Citește Riscul). 

Astfel, neconformarea este penalizată de la 20.000 la 100.000 de lei. (de notat că la CbCR, amenda minimă de neconformare este de 70.000 de lei) Acolo unde există conformare dar informațiile raportate sunt (considerate/interpretate de ANAF) ca fiind ”incorecte sau incomplete”, amenzile merg de la 10.000 la 50.000 de lei.

Incorect sau incomplet” este coșmarul fiecărui contribuabil care înțelege să se conformeze dar pentru care nu e clar ... ce se înțelege dintr-un articol, paragraf de lege etc.

Iată de ce, pentru claritate și siguranță vă invităm cu încredere la seminariile DAC-partener organizate de TPS. Merită! Asta dacă vreți să economisiți până la 50.000 de lei!

Un tratament special este rezervat intermediarilor care pot invoca un privilegiu de natura secretului profesional – privilegiu care va funcționa doar pentru ”informațiile de care aceștia iau la cunoștință în cursul evaluării situației juridice a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu respectivele proceduri”. În acest caz, intermediarul raportează la ANAF doar dacă are un acord scris din partea contribuabilului că renunță la dreptul privind secretul profesional. Dar chiar și în situația în care nu există un asemenea acord, intermediarul este ținut (amenzi de la 5.000 la 30.000 de lei) să notifice fără întârziere, oricărui alt intermediar sau, după caz, contribuabilului relevant, obligația de raportare.


Ca mâine vine august!

Sunt cazuri și cazuri care vor cădea sub incidența DAC6, pornind de la suspiciuni de ”avantaj fiscal”. E bine să știți de pe acum dacă și dumneavoastră aveți un astfel de caz. Miza DAC6 sunt informațiile companiei/grupului dumneavoastră. Trebuie să știți să delimitați simpla suspiciune de informația care trebuie, într-adevăr, raportată. Vorbim de ”transfer intra-grup de active corporale greu de evaluat, achiziționare companii care înregistrează pierderi și utilizarea pierderilor pentru reducerea obligațiilor fiscale, conversia veniturilor în capital sau în categorii de venituri scutite de la plata impozitelor, etc.”? (am citat din Nota de fundamentare a ordonanței).

Cum spuneam mai sus, potențialul de acoperire (acel ”etc.”) pe care îl are această reglementare este, prin chiar construcția sa, extraordinar de mare. Până în august 2020 când trebuie făcută prima raportare (cea care acoperă retroactiv tranzacțiile în desfășurare între 25 iunie 2018 și 30 iunie 2020) nu mai e chiar așa de mult. Iar dacă ghidul va apărea undeva prin primăvară… chiar că nu mai e mult!

Haideți la seminar! E mai sigur!

Invitația la seminariile DAC-partener, AICI

Back to Articles