Cei care urmăriți comentariile TPS din ultimii ani, dar mai ales din ultimele luni (aici, o sinteză) știți deja de ce această directivă este pavată cu interpretări potențial abuzive, mai ales în cazul suspectului de serviciu – tranzacțiile intra-grup (cu afliliații).

Legislația internă de transpunere (OG 5/2020, în MOf. 68/31 ianuarie) cel puțin nu complică și mai mult lucrurile, rămânând în litera Directivei. Un fapt notabil este că autoritățile au acceptat eliminarea* penalizării în cazul raportărilor considerate incorecte/incomplete. Astfel, rămânem doar cu amenzile între 20,000 si 100,000 lei pentru neraportarea ori raportarea cu întârziere a fiecărui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării și între 5,000 si 30,000 lei în cazul neîndeplinirii de către intermediar a obligației de notificare a altui intermediar sau contribuabil relevant.

Rămân însă în suspans o serie de aspecte care, sperăm, vor fi clarificate în ghidul de aplicare, promis în Ordonanță. Iată două dintre ele (de încălzire):

i) Conform noului ART. 291^4 (7) din Codul de porcedură fiscală: ”În cazul intermediarilor care, potrivit legii, fac obiectul unei obligaţii de păstrare a secretului profesional, aceştia raportează aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării doar cu acordul scris al contribuabilului (8) În lipsa acordului prevăzut la alin. (7): a) intermediarul notifică, fără întârziere, în scris, oricărui alt intermediar obligaţia de raportare a informaţiilor (aranjamente raportabile)/ b) intermediarul notifică, fără întârziere, în scris, contribuabilului relevant obligaţia de raportare a informaţiilor, în cazul în care nu există un alt intermediar”.

Ce trebuie înțeles de aici? Contribuabilul trebuie să-și dea acordul în privința clauzei de secret profesional care l-ar putea ține pe consultantul/contabilul său să dezvăluie date primite de la client. Spre exemplu, în baza statutului CCF, consultantul este obligat „să păstreze secretul profesional, care vizează toate informaţiile și datele de orice tip, în orice formă și pe orice suport puse la dispoziţie de client și documentaţia întocmită de consultant, precum și să le gestioneze și să le arhiveze corespunzător la sediul profesional”.

 ii) Ordonanța nu face distinție explicită între un intermediar-promotor al unui aranjament care face obiectul raportării și un intermediar- furnizor de servicii de asistență – auditare, conformare fiscală, management active financiare etc. – care nu a fost efectiv implicat în ”proiectarea, comercializare etc”. Ordonanța acceptă ca un intermediar să aducă ”dovezi că nu ar fi fost rezonabil de așteptat să știe că a fost implicat într-un aranjament transfrontalier care face obiectul raportării”, caz în care contribuabilul relevant trebuie să verifice încă o dată dacă nu cumva este în situația de a face el însuși raportarea.

Despre astfel de situații concrete vom vorbi la primul seminar DAC6, care va fi organizat în parteneriat cu NNDKP, miercuri, 5 februarie, la sediul nostru (structura seminarului pe dac6.ro).

Înscrierile pentru acest seminar s-au încheiat. Ne ținem de promisiunea de a limita prezența la maxim 20 de persoane pentru a putea trata corespunzător cazuri din practica participanților. De asemenea, am rezervat timp pentru prezentarea unei soluții automatizate de raportare – platforma VinciWoks, disponibilă și pe piața din Marea Britanie**.

Rămânem deschiși oricând spre organizarea altor seminarii, inclusiv la sediul dumneavoastră, pentru propriile echipe. La cerere, putem organiza separat sesiuni DEMO pentru a stabili în ce măsură soluția ViniWorks poate fi adaptată cerințelor grupului dumneavoastră. E suficient un simplu reply la acest mail, cu mesajul ”sesiune DEMO – sift DAC6”

Dacă doriți să vă înscrieți la următorul seminar (București, 26 februarie), vă rugăm click AICI!

În același timp, vom reveni periodic cu informări care să vă ajute pentru o conformare în siguranță (și) în cazul DAC6. Rețineți că acestă obligație de raportare este nouă doar din punct de vedere formal, al modului de raportare.  Pe fond, însă, vorbim de o obligație privind tranzacțiile contribuabilului, strâns asociată cu obligația acestuia privind documentarea tranzacțiilor intra-grup (dosarul prețurilor de transfer***). Astfel, o bună fundamentare a substanței economice a tranzacției și o corectă raportare a acesteia la condițile pieței (benchmarking) sunt elemente esențiale și pentru pregătirea inspecțiilor post-raportare DAC6.

Acestea fiind spuse, încheiem optimist, ca de obicei – cine a reușit să gestioneze corect chestiunea prețurilor de transfer are toate șansele să țină sub control și problematica DAC6. Să fie chiar ZEN, vorba filmului.

Alături de dumneavoastră,

Echipa TPS

Note
*față de proiectul postat pe site-ul Ministerului pe 9 ianuarie. TPS a semnalat aici aspectul, cerând cel puțin o reducere substanțială a amenzilor pentru informațiile apreciate ca incorecte/incomplete.
**În plin Brexit, Marea Britanie nu a reușit (sau nu a vrut?) să evite obligația implementării DAC6. De notat că Marea Britania a fost primul stat membru din UE care a avut o reglementare proprie DOTAS - disclosure of tax avoidance schemes/raportare a schemelor de evitare a plății impozitelor ( nu se limita doar la impozite directe)
***Atenție că pentru categoria E, ”Semne specifice referitoare la stabilirea prețurilor de transfer”, precum și parțial pentru categoria C, privind ”Plăți transfrontaliere deductibile între persoane asociate”, nu este nici măcar necesară aplicarea testului beneficiului principal. Încă o dovadă privind tratamentul special de care se bucură  tranzacțiile intra-grup (suspectul de serviciu)
Back to Articles