Începutul oricărei analize de conformare DAC6 a aranjamentelor transfrontaliere presupune parcurgerea următoarelor etape. Aranjamentele vizate se referă la acele care au loc începând cu data de 25 iunie 2018.

1. Verifică existența unui (cât de mic) avantaj fiscal legat de impozitele directe

Tipuri de avantaj fiscal:
• scutire, rambursare, creșterea restituirilor de impozit;
• reducere/anulare creanțe, amânare termene creanțe fiscale;
• maximizarea deducerilor sau a pierderilor fiscale, diminuarea veniturilor/câștigurilor;
• evitarea impozitării sau impozitarea la un nivel redus.

Întrebare-cheie: s-ar mai fi realizat tranzacția/aranjamentul în lipsa acestui avantaj? Aranjamentul are substanță economică?
Nota: pentru analiza detaliata a modului de aplicare a Testului Beneficiului Principal, abonează-te la Ghidul european dac6guide.eu

2. Verifică dacă avantajul fiscal apare în tranzacții de tipul:

• Clauză de confidențialitate privind avantajul fiscal;
• Comision de succes legat de obținerea unui avantaj fiscal;
• Documentație și/sau structură standardizată;
• Achiziționarea unei companii pe pierdere;
• Conversia unui venit în capital/alte categorii de venituri susceptibile de impozitare redusă/neimpozitare;
• Tranzacții circulare pentru returnarea fondurilor la origine;

Independent de existența vreunui avantaj fiscal, ca regulă generală, de verificat dacă:

• Se solicită deducerea aceleiași amortizări în mai mult de o jurisdicție;
• Scutire de la dubla impunere solicitată în mai multe jurisdicții;
• Există diferențe între jurisdicții privind suma tratată ca plătibilă.

3. Verifică dacă aranjamentul implică produse/plăți care fac obiectul schimbului automat de informații și dacă sunt folosite structuri netransparente privind beneficiarii reali

4. Verifică toate tranzacțiile intra-grup, mai ales acolo unde:
• Există plăți deductibile transfrontaliere între întreprinderi asociate (atenție, în anumite cazuri, trebuie să se verifice din nou existența avantajului fiscal);
• Există reglementări unilaterale privind stabilirea prețului de transfer (safe harbours);
• Sunt greu de găsit elemente de comparabilitate pentru activele necorporale implicate;
• În urma unei restructurări care implică un transfer intra-grup de active/funcțiuni/riscuri, se preconizează o reducere substanțială a profitului celui care transferă. Pentru această evaluare, e nevoie de două previziuni în paralel, ”ce s-ar întâmpla, în orizontul a trei ani dacă transferul „n-ar avea loc” vs. ”tranzacția ar avea loc”.

5. Ține la îndemână contactul TPS pentru orice întrebare/neclaritate DAC6!

AI UN ARANJAMENT ȘI VREI SĂ ȘTII DACĂ TREBUIE SAU NU SĂ FIE RAPORTAT?

COMPLETEAZĂ AICI FORMULARUL DE EVALUARE ARANJAMENT ȘI EXPERIENȚA TPS ÎȚI STĂ LA DISPOZIȚIE!

Back to Articles